ជូតស្ងួត

 • Pearl pattern disposable face towel dry wipes

  លំនាំមុខគុជលុបចោលជូតស្ងួត

  កប្បាសគុជធំជាងនិងក្រាស់។ ស្រអាប់ប្រហែល ៨៧% ។
  ស្បែកដែលងាយស្រួលនិងមានផាសុកភាពមិនងាយជ្រុះ។
  វាយនភាពគុជ 3D ការសំអាតកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
  ការស្រូបយកទឹកបានល្អងាយជូតទឹកលើសការស្រូបយកទឹកអាចមានដល់ទៅ ៣០ ម។ ល។